...

Psiholog Andrei Tarpan

Termeni și condiții

Capitolul I. Informații cadru

Bine ați venit la Cabinetul de Psihologie Târpan Andrei Ionuț ! Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții:

Serviciile Oferite:

 • Cabinetul nostru pune la dispoziția clienților săi servicii psihologice în format fizic si online, precum: cele enumerate în politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, capitolul II. punctul 1.
 • Serviciile sunt furnizate în format fizic sau online, prin intermediul platformelor de comunicare securizate.
 • Toate serviciile respectă politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal.
 • Toate serviciile atat cele fizice cât și cele online se referă la orice formă de interacţiune între client şi psiholog, folosind orice medii de comunicare şi/sau schimb de informaţii.
 • Toate serviciile (atat cele din formatul fizic cât și cele online) Cabinetului de Psihologie Târpan Andrei Ionuț, se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani și minorilor caz în care un părinte sau un reprezentant legal al minorului își dă acordul cu privire la serviciile psihologice prestate, conform motivului solicitării de către oricare dintre cele două părți (părinte sau minor).

Capitolul II. Programarea și plata

 • Programările se vor realiza prin intermediul website-ului www.andreitarpan.ro sau telefonic apelând la numărul de telefon 0730.270.270.
 • Clientul înţelege şi acceptă că serviciile psihologice prestate nu sunt gratuite şi accepta să achite serviciile solicitate înainte de efectuarea lor, numerar sau prin ordin de plată către contul bancar al Cabinetului de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț, sau prin orice altă formă de plată emisă de procesatorul de plăți Stripe înainte de momentul finalizării programării.
 • Clientul înţelege şi accepta că fără efectuarea platii prin metodele menționate anterior, serviciile psihologice furnizate nu sunt se vor desfăşura.
 • Clientul înţelege şi accepta ca prezentul Cabinet Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care solicitarea de plată nu a fost primită din motive ce nu ţin de Cabinetul Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț.
 • Clientul înţelege şi accepta că trebuie să anunţe dacă nu mai poate să onoreze programarea pe care a făcut-o cu cel mult 24 de ore înainte ca programarea să aibă loc, în situaţia în care perioada până la programare este mai mare de 24 de ore.
 • Clientul înţelege şi accepta ca în situaţia în care nu anulează sau reprogramează programarea în termenul menţionat mai sus întreaga suma achitată va fi reţinută de Cabinetul Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț.
 • Programările care au loc în mai puţin de 24 de ore de la momentul înregistrării nu pot fi anulate, ci doar reprogramate şi sumele de bani achitate nu pot fi returnate. Clienţii care nu au anulat sau reprogramat o programare conform termenilor de mai sus au dreptul la o sigură reprogramare.
 • Clientul înțelege și acceptă că factura fiscală pentru serviciile psihologice solicitate se emite în maxim 15 zile de la data achitării serviciilor solicitate.

Capitolul III. Programările și serviciile psihologice

 • Serviciile solicitate online se vor desfăşura prin intermediul platformelor abilitate precum (Whatsapp, LinkedIn, Zoom, Google Meet, Facebook Messenger, Discord, Skype), dar şi a altor platforme terţe de colectare a informaţiilor cu privire la serviciile de evaluare psihologică.
 • Clientul îşi asumă responsabilitatea de a avea infrastructura necesară desfăşurării serviciilor online solicitate.
    • Laptop cu webcam şi microfon sau un PC cu webcam şi microfon sau un telefon inteligent,
    • Acces la internet
    • Acces la adresa de e-mail
 • Toate acestea trebuie să fie pregătite la data şi ora stabilite pentru serviciul psihologic solicitat. În caz contrar, programarea va fi considerată ca anulată prin neanunţate.
 • Clientul înţelege şi accepta ca prezentul Cabinet Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț nu îşi asumă răspunderea pentru securitatea mijloacelor de transfer de date sau de comunicaţie.
 • Clientul înţelege şi accepta că pot exista cazuri în care din motive tehnice, care nu ţin de niciuna dintre părţi, nu se va putea desfăşura serviciul psihologic solicitat deloc sau în condiţii de proastă calitate (conexiunea de internet, până de curent etc.), situaţie în care se va reprograma.
 • Clientul înţelege şi accepta că dacă nu va fi prezent la data şi ora la care a fost programat şi/sau nu accepta conexiunea video pentru mai mult de 15 minute de la momentul programat, programarea se anulează şi suma plătită nu va fi restituită.
 • Clientul înțelege și acceptă că serviciile psihologice nu pot fi înregistrate audio-video, salvate, copiate și distribuite fără obținerea unui acord din partea Cabinetului Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț. În momentul în care aceste condiții sunt încălcate, clientul își va asuma în totalitate raspunderea în fața organelor competente. 

Capitolul IV. Consimțământul dumneavoastră

 • Prin bifarea opțiunii (Declar că am peste 18 ani și sunt de acord) confirm că am 18 ani împliniți
 • Prin bifarea opțiunii (Declar că am peste 18 ani și sunt de acord) îmi exprim acordul expres și neechivoc, de programare și participare la serviciile psihologice (fizic sau online) prestate de Cabinetul Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț.
 • Prin bifarea opțiunii (Declar că am peste 18 ani și sunt de acord) consimt să particip la această sesiune de testare / evaluare psihologică / program de intervenție psihologică / cursuri online, confirm că am citit informațiile despre modul în care se desfășoară programarile și serviciile psihologice  și sunt de acord cu termenii și condițiile menționate mai sus. 
error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.